Vip Hizmet Bedelleri

Bigi Talebi

1.000 TL

 • Talep Edilen Konuda Vip Rapor
 • Direk Bilgilendirme
 • EMSAL YAGRITAY KARARLARI
 • Dava Sonucu Analizi
 • Dosyadaki Delillerin Tahlili

Cezaevi Ziyareti

1000 TL

(+Yol Masraf Bedelleri)
 • Cezaevinde Tutukluyu Ziyaret
 • En Az 1 Saat Diyalog
 • Tutuklanma Nedeni Tahlili

Dosya Analiz Raporu

3000 TL

 • Dosya Analizi
 • Atfedilen Sucun Tahlili
 • Dava Neticesi Konusunda Analiz
 • Lehe Olan Delillerin Listelenmesi
 • Aleyhe Olan Delillerin Tahlili
 • Tasdikli 2 Adet Mutalaa Raporu
Anasayfa

Copyright 2018 Seopsi